โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมถวายเทียวเข้าพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมถวายเทียวเข้าพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 กรกฎาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 188 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที 8 กรกฎาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประกอบด้วยหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกันถวานเทียนเข้าพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2563 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดป่ารวก ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB : https://www.facebook.com/Chiangrai.Rmutl/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา