โลโก้เว็บไซต์ 2020-07-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2020-07-09

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมถวายเทียวเข้าพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2563
พฤหัสบดี 9 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

          วันที 8 กรกฎาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประกอบด้วยหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกันถวานเทียนเข้าพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2563 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดป่ารวก ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB : https://www.facebook.com/Chiangrai.Rmutl/ >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ มอบหน้ากาก FACE SHIELD ให้โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
พฤหัสบดี 9 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำหน้ากาก FACE SHIELD ไปบริจาค ให้แก่โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย โดยมีนายกวงจักร์ จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)  คณะครูและนักเรียน รับมอบ ซึ่งได้นำไปให้นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ใช้ >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมหารือมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พฤหัสบดี 9 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมหารือมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  สืบเนื่องจากที่ประเทศไทยได้ประกาศให้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19  เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่ีงประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธื 2563 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา