โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ มอบหน้ากาก FACE SHIELD ให้โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ มอบหน้ากาก FACE SHIELD ให้โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 กรกฎาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำหน้ากาก FACE SHIELD ไปบริจาค ให้แก่โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย โดยมีนายกวงจักร์ จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)  คณะครูและนักเรียน รับมอบ ซึ่งได้นำไปให้นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ใช้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา