โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์(บัญชี) สังกัดคณะบริหารธุรกิจฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์(บัญชี) สังกัดคณะบริหารธุรกิจฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กรกฎาคม 2559 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 212 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดไปสมัครได้ที่ ใบสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2559 (เฉพาะวันทำการ 08.30 - 16.30 น.)

รายละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา