โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมเปิดศูนย์ AIC และร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมเปิดศูนย์ AIC และร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 มิถุนายน 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 127 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (1 มิถุนายน 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม Agritech and Innovation Center (AIC) และร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Application Zoom สำหรับศูนย์ Agritech and Innovation Center (AIC) นี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมอง๕ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร แหล่งอบรมบ่มเพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเกษตรแปรรูป ปารตลาด เป็นต้น ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา