โลโก้เว็บไซต์ มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล มีความประสงค์ มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สูงสุดทุนละ 40,000 บาท/ปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล มีความประสงค์ มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สูงสุดทุนละ 40,000 บาท/ปี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 พฤษภาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 96 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล องค์กรช่วยเหลือและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย  เปิดโอกาสสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มีความต้องการสานความฝัน มุ่งมั่นศึกษาต่อระดับปริญญา แต่ขาดปัจจัยด้านทุนทรัพย์ ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจหรือพื้นฐานการสนับสนุนจากครอบครัว ให้มีโอกาสยื่นขอรับทุนการศึกษาผ่านโครงการ “HOPE Scholarship” สูงสุดทุนละ 40,000 บาท/ปี นักศึกษาที่สนใจสามารถขอรับทุนได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2563 >>>>>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<<<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา