โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ รพ.โอเวอร์บุ๊ค ให้บริการบุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ณ มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ รพ.โอเวอร์บุ๊ค ให้บริการบุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ณ มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 พฤษภาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 719 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันนี้ (1 พฤษภาคม 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้กับบุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้ารับบริการ โดยได้ประสานงานกับโรงพยาบาลโอเวอร์บุ๊ค จังหวัดเชียงราย มาให้บริการ ณ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรที่ต้องเดินทางไกลเพื่อเข้ารับวัคซีคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ตามสถานพยาบาลในเมือง ซึ่งโรคไขหวัดใหญ่นี้มักจะเกิดการระบาดในช่วงหน้าฝนที่ใกล้มาถึงนี้

ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท
ภาพ: สีไร  กันตุ่นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา