โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ รพ.โอเวอร์บุ๊ค ให้บริการบุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ณ มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ รพ.โอเวอร์บุ๊ค ให้บริการบุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ณ มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 พฤษภาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ รพ.โอเวอร์บุ๊ค ให้บริการบุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ณ มทร.ล้านนา เชียงราย
               วันนี้ (1 พฤษภาคม 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้กับบุคลากร นักศึกษาและ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา