โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ติดตั้งอุโมงค์ฆ่าเชื้อ COVID-19 ระบบเซนเซอร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ติดตั้งอุโมงค์ฆ่าเชื้อ COVID-19 ระบบเซนเซอร์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 เมษายน 2563 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 330 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       นักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงราย ติดตั้งอุโมงค์ ฆ่าเชื้อ COVID-19 ระบบเซนเซอร์ จำนวน 2 อุโมงค์ เพื่อใช้ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ให้กับบุคลากร นักศึกษาและผู้ที่มาติดต่อ โดยเครื่องนี้เป็นการคิดค้นโดยการนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์เพื่อช่วยเหลือสังคม ในการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เพื่อเป็นต้นแบบในการออกแบบ ทดลองและค้นคว้า เพื่อให้อุโมงค์ ฆ่าเชื้อ COVID-19 ระบบเซนเซอร์นี้เกิดความสมบูรณ์แบบในการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยมีบุคลากร ร่วมกันรับมอบอุโมงค์ศึกษาวิธีการใช้ อุโมงค์ฆ่าเชื้อ COVID-19 ระบบเซนเซอร์ พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อ ดังกล่าว ณ อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา