โลโก้เว็บไซต์ แจ้งแนวปฏิบติการแจ้งสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

แจ้งแนวปฏิบติการแจ้งสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 เมษายน 2563 โดย นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย์ จำนวนผู้เข้าชม 717 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ด้วยสถานการ์การการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในการแจ้งสำเร็จการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชากการและงานทะเบียน จึงออกประกาศ เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติการแจ้งสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา