โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ผลิตหน้ากากคลุมหน้า(Face Shield) ส่งมอบให้ทีมแพทย์ ในโรงพยาบาล ด้วยเครื่องปริ้น 3D | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ผลิตหน้ากากคลุมหน้า(Face Shield) ส่งมอบให้ทีมแพทย์ ในโรงพยาบาล ด้วยเครื่องปริ้น 3D

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 เมษายน 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 477 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 และการคาดแคลนของหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จึงได้จัดทำหน้ากากคลุมหน้า (Face Shield) โดยการขึ้นรูปตัวโครงหน้ากากคลุมหน้า ด้วยเครื่องพิมพ์แบบสามมิติ 3D จากวัสดุพิมพ์ชนิดพลาสติกแบบ PLA ออกแบบโดย ดร.อนุสรณ์  ยอดใจเพ็ชร อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย และใช้แผ่นพลาสติกใสทั่วไปที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนมาใช้ทดแทนแผ่นพลาสติกใส ซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนการผลิตหน้ากาก Face Shield นั้น มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากแต่ต้องใช้เวลานาน ประมาณ 1.30 ชั่วโมง ในการผลิตโครงหน้ากากคลุมหน้าจากเครื่องพิมพ์สามมิติได้หนึ่งชิ้น โดยลอตแรกได้ส่งมอบให้กับห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงรายประชานนุเคราะห์และโรงพยาบาลร้องกวาง จ.แพร่ ปัจจุบันได้ทำการพัฒนาเรื่อยๆเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานเป็นระเวลานาน 







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา