โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา เชียงราย จัดสัมมนา Reskill, Upskill, and New skill for Electrical Engineer | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา เชียงราย จัดสัมมนา Reskill, Upskill, and New skill for Electrical Engineer

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 336 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2563) หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดสัมมนา "Reskill, Upskill, and New skill for Electrical Engineer" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน  คำน่าน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ให้เกียรมาเป็นประธานเปิดงานสัมมนา พร้อมทั้งร่วมบรรยายในหัวข้อ การบรรยาย เรื่อง การปรับตัวทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีแหล่งจ่ายไฟฟ้า ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท เรื่อง การทดสอบลูกถ้วยตามมาตรฐานไออีซี 60060 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา เชียงราย ได้นำเสนอผลงานทางด้านวิศวกรรมและผลงานด้านการวิจัยสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สาย ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ

ภาพ:สีไร  กันตุ่น

ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา