โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 224 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานยุทธศาสตร์และแผน มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและจัดทำแผนยุทศาสตร์" ให้กับบุคลากรภายใน และผู้สนใจภายนอก โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์.ดร.ดำรงค์ วัฒนา อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.พรมณี ขำเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันจั้มปิ้งเคลย์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ในระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ

ภาพ/ข่าว:สีไร  กันตุ่นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา