โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 579 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เช้าวันนี้ (7 กรกฎาคม 2559)  อาจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ รองผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Band) ณ ห้องประชุมธรรมลังกา(ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs/OTOP วิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงราย และธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา