โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายสินค้า ดอกไม้ อาหารและเครื่องดื่ม งานปัจฉิมนิเทศ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายสินค้า ดอกไม้ อาหารและเครื่องดื่ม งานปัจฉิมนิเทศ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 763 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายสินค้า ดอกไม้ อาหารและเครื่องดื่ม งานปัจฉิมนิเทศ

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

                ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์จะให้เช่าสถานที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย  เพื่อจำหน่ายสินค้า ดอกไม้ อาหารและเครื่องดื่ม งานปัจฉิมนิเทศ ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เช่าพื้นที่ได้ที่ งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานบริหาร  ตั้งแต่วันที่ 25 -27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (วันและเวลาราชการ) หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 053-723979 ต่อ 1236  

>>>>ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่<<<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา