โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ออกพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ออกพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 96 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกพื้นที่แนะแนวให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ให้แก่นักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนนครวิทยาคม ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา