โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าประชุมสัมมนาและแสดงนวัตกรรม สวชท. - วิทย์สัญจร  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าประชุมสัมมนาและแสดงนวัตกรรม สวชท. - วิทย์สัญจร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 259 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เชียงราย และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาและแสดงนวัตกรรม สวชท. - วิทย์สัญจร “นวัตกรรมสร้างสรรค์ พันธมิตรร่วมใจ ล้านนาก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา