โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมหารือความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการความร่วมมือทดลองปลูก สกัดน้ำมันและส่งออกพืชกัญชง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมหารือความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการความร่วมมือทดลองปลูก สกัดน้ำมันและส่งออกพืชกัญชง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 158 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจาย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา คุณรัญชนา  นำอิน  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ร่วมประชุมหารือความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการความร่วมมือทดลองปลูก สกัดน้ำมันและส่งออกพืชกัญชง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา