โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดบูทนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในงานเปิดเฮือนสามัคคี ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดบูทนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในงานเปิดเฮือนสามัคคี ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 229 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2563)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วย คณาอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมจัดบูทนิทรรศการวิชาการ นำผลงานของนักศึกษาโชว พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน "เปิดเฮือนสามัคคี" ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา