โลโก้เว็บไซต์ 2020-02-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2020-02-11

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดบูทนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในงานเปิดเฮือนสามัคคี ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2563)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วย คณาอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมจัดบูทนิทรรศการวิชาการ นำผลงานของนักศึกษาโชว พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน "เปิดเฮือนสามัคคี" ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


การประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ มทร.ล้านนา เชียงราย
อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2563) คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยนายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการพัฒนาสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไรสาย ผลงานการวิจัยของคณาจารย์ร่วมกับนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย และร่วมแลกเปลี่ยนค... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563
อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      ด้วย มหาวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารพระพิฆเนศ Student center (อาคาร6) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการวิจัยและวิชาการสู่ระดับนานาชาติ โดยมีการบรรยายเปิดงานภายใต้หัวข้อ”ความท้าทายกับผลลัพธ์ของกัญชาทางกาแพทย์ (The Challenges In the Upshot of Cannabis Mediccine) ”เป็นการร่วมสร้า... >> อ่านต่อ


คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวรับสมัครงาน

                    ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดงานวิชาการ กองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/02/20200207092633_67809.pdf และยื่นใบสมัครได... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา