โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโครงการ RMUTL CR SPORTS DAY 2019 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโครงการ RMUTL CR SPORTS DAY 2019

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 557 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ (12 กุมภาพันธ์ 2563) สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโครงการ RMUTL CR SPORTS DAY 2019 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิด พร้อมทั้งมอบเหรียญและโล่รางวัลในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ซึ่งบรรยากาศในพิธีปิดมีกิจกรรมการประกวดเชียร์หลีดเดอร์และกองเชียร์ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สร้างความสนุกสนาน ความสามัคคีระหว่างนักศึกษาต่างหลักสูตร ณ อาคารยิมเนเซียม มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา