โลโก้เว็บไซต์ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย์ จำนวนผู้เข้าชม 964 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดงานวิชาการ กองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/02/20200207092633_67809.pdf และยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (ชั้น 2 อาคารสำนักงานบริหาร) ตั้งแต่วันที่ 7 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา