โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มกราคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 224 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันนี้ (30 มกราคม 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบการประชมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference กับเขตพื้นที่ตาก เขตพื้นที่น่าน เขตพื้นที่เชียงรายและเขตพื้นที่เชียงใหม่ โดยมี ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ หัวหน้าโครงการทุนนวัตกรรมการจัดการศึกษาสายอาชีพชั้นสูง เป็นประธานในการชี้แจ้งรายละเอียด เพื่อแจ้งขั้นตอนการดำเนินโครงการตั้งแต่การแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษา การกรอกใบสมัครและการลงทะเบียนผ่านระบบ การออกพื้นที่เพื่อคัดกรองนักศึกษา  การคัดเลือกนักศึกษาจากคณะกรรมการ การประกาศรายชื่อ ฯลฯ โดยโครงการนี้ เป็นโครงการที่เหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่คาดแคลนทุนทรัพย์ ให้สามารถศึกษาต่อจนสามารถจนมีอาชีพที่สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ โดยไม่ต้องใช้ทุนคืนเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยระหว่างการศึกษาจะได้รับเงินเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันรายเดือนๆละ 6,500 -7,500 บาท ซึ่งเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 2 มีนาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 053-723979 ต่อ 1301-1303 หรือ 083-1249002 ในวันและเวลาราชการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา