โลโก้เว็บไซต์ ด้วยบริษัท พี.อาร์.เอ็ม. คอนกรีต จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล จำนวน 2 อัตรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ด้วยบริษัท พี.อาร์.เอ็ม. คอนกรีต จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล จำนวน 2 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มกราคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 92 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ด้วยบริษัท พี.อาร์.เอ็ม. คอนกรีต จำกัด  ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและคอมกรีตสำเร็จรูป มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ 1.ตำแหน่งวิศวกรประจำโรงงาน 2. หัวหน้าส่วนผลิตและควบคุมคุณภาพ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา