โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 ลีลาวกีเกมส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

พิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 ลีลาวกีเกมส์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 ธันวาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 194 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 “ลีลาวดีเกมส์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา คุณรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร คณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมในพิธี  เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตบอล กีฬาบาสเกตบอล กีฬาตะกร้อ กีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาเปตอง กีฬาฟุตซอลและกีฬาวอลเลย์บอล ซึ่งจัดให้มีการแข่งขันในระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

>>>>ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา