โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 ธันวาคม 2562 โดย นายณรงค์ฤทธิ์ สมใจ จำนวนผู้เข้าชม 69 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นางรัญชนา นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย และนายภาณุพงษ์ ราชคมน์ เข้าร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ในระหว่งวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ในพื้นที่ตำบลทรายขาว โดยมีวัตุประสงค์เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สิน ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา