โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 ธันวาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 100 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (20 ธันวาคม 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) โดยในวันนี้คณะสมาชิกวุฒิสภา เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการของด่านศุลกากร  รวมทั้งการรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ อาทิ ด่านชายแดนเชียงของ ด้านการค้าชายแดนเชียงของ โลจิสติกส์ของด่านชายแดนเชียงของ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น  จากนั้น เยี่ยมชมท่าเรือพาณฺชย์เชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อหารือข้อราชการ การนำเข้าและส่งออก สินค้าเกษตรผ่านด่านเชียงแสน และเดินทางไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำคิงส์โรมัน แขงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา