โลโก้เว็บไซต์ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ / Announcement of Rajamangala University Of technology Lanna Chiangrai On recruitment of Foreing employee  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ / Announcement of Rajamangala University Of technology Lanna Chiangrai On recruitment of Foreing employee

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2562 โดย นายณรงค์ฤทธิ์ สมใจ จำนวนผู้เข้าชม 150 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ

 Announcement of Rajamangala University Of technology Lanna Chiangrai On recruitment of Foreing employee 

 

คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ  (Thai Version)

Announcement of Rajamangala University Of technology Lanna Chiangrai On recruitment of Foreing employee  (English Version)

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา