โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 102 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (19 ธันวาคม 2562) เวลา 10.00 น. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงราย จัดการประชุมเตรียมความพร้อม “โครงการสานสัมพันธ์ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย” ซึ่งจะจัดในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม  2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา