โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุม ชี้แจงการเตรียมความพร้อมการจัดงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๓๖ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุม ชี้แจงการเตรียมความพร้อมการจัดงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๓๖

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 ธันวาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย   จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมกันประชุมเพื่อชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการจัดงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๓๖ ลีลาวดีเกมส์ ให้กับคณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ มทร.ล้านนา เชียงราย พร้อมกันนี้ ในเวลา ๑๕.๓๐ น. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๓๖ “ลีลาวดีเกมส์” ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา