โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ IOT สำหรับเกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ให้กับผู้ประกอบการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ IOT สำหรับเกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ให้กับผู้ประกอบการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 ธันวาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 326 คน

(2) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันนี้ (16 ธันวาคม 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ IOT สำหรับเกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) โดยมีผู้ประกอบการเข้ารับการอบรมจากหลายอำเภอในจังหวัดเชียงราย โดยมีอาจารย์จากวิศวกรรมดิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา