โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 ธันวาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 253 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 วันนี้ (3 ธันวาคม 2562) ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานวันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี สำหรับการจัดงานวันดินโลกนี้ จัดขึ้นโดยกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก หรือ Gloval Soil Partnerxhip : GPS ที่ได้ประกาศให้วันที่  5 ธันวาคม  ของทุกปีเป็นวันดินโลก เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของดิน ซึ่งทรัพยากรดินนี้ มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์และสัตว์ เมื่อดินถูกใช้ประโยชน์จะเกิดความเสื่อมโทรมและนานที่จะสามารถกลับมาอุดมสมบูรณ์ได้อย่างเดิม ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงจัดกิจกรรมวันดินโลกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของดินออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา