โลโก้เว็บไซต์ 2019-12-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-12-03

มทร.ล้านนา เชียงราย ส่งบุคลากรเข้าร่วมค่ายสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมงานและพัฒนาศักยภาพอาจารย์และพี่เลี้ยง โครงการเปิดโลกอาสาพัฒนานวัตกรรม
อังคาร 3 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมค่ายสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมงานและพัฒนาศักยภาพอาจารย์และพี่เลี้ยง โครงการเปิดโลกอาสาพัฒนานวัตกรรม จัดโดย มูลนิธิโกมลคีมทอง ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมอาสาสมัคร ให้กับนักศึกษาทุกของ กสศ. ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย
อังคาร 3 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                 วันนี้ (3 ธันวาคม 2562) ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานวันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี สำหรับการจัดงานวันดินโลกนี้ จัดขึ้นโดยกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก หรือ Gloval Soil Partnerxhip : GPS ที่ได้ประกาศให้วันที่  5 ธันวาคม  ของทุกปีเป็นวันดินโลก เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของดิน ซึ่งทรัพ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสนับสนุนนักวิจัย User - Focused Interface : EDS Single Search
อังคาร 3 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับบริษัท EBSCO Information Service (EBSCO) ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสนับสนุนนักวิจัยโดยการปฏิรูปการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ User - Focused Interface : EDS Single Search ผ่าน Next Generation Technology ในวัน พุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.30 น.  ณ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา