โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา กองทุน กสศ. เข้ารับการสัมภาษณ์งานจากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบ VDO conference | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษา กองทุน กสศ. เข้ารับการสัมภาษณ์งานจากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบ VDO conference

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 พฤศจิกายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 480 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หลักสูตรช่างกลเกษตร และ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (โรงเรียนในโรงงาน) โครงการร่วมระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย หลักสูตรเทคนิคเครื่องกล เข้ารับการสัมภาษณ์งานจากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบ VDO conference เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานในหน่วยงานของบริษัท เบทาโกร จำกัด ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา