โลโก้เว็บไซต์ 2019-11-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-11-25


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับ ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
จันทร์ 25 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

นักศึกษาที่ได้รับ ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ นายพีรเดช     วิมานสาคร     เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ระดับชั้น ปวช.1 นายศักดา       จามรเลิศ        เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ระดับชั้น ปวช.1 นายสุรชัย       สิริวนาชัย       เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ระดับชั้น ปวช.1 นายกวีว... >> อ่านต่อ


ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
จันทร์ 25 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวบุคลากร ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ดังนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ >> อ่านต่อ


นักศึกษา กองทุน กสศ. เข้ารับการสัมภาษณ์งานจากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบ VDO conference
จันทร์ 25 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

               วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หลักสูตรช่างกลเกษตร และ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (โรงเรียนในโรงงาน) โครงการร่วมระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย หลักสูตรเทคนิคเครื่องกล เข้ารับการสัมภาษณ์งานจากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบ VDO conference เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานในหน่วยงานของบริษัท เบทาโกร จำกัด ณ อาคารวิทยบริการ ม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา