โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย นำโดรน(Drone) ที่ช่วยแก้ไขปัญหาหมอกควัน แสดงในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เชียงรายไร้หมอกควัน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย นำโดรน(Drone) ที่ช่วยแก้ไขปัญหาหมอกควัน แสดงในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เชียงรายไร้หมอกควัน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 พฤศจิกายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 409 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมจัดบูธในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เชียงรายไร้หมอกควัน โดยจังหวัดเชียงรายประกาศให้เป็นวาระแห่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562-2563 เพื่อให้จิตอาสาภัยพิบัติทุกคนได้ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอยและเผาป่า เพื่อให้จังหวัดเชียงรายไร้หมอกควัน ซึ่ง มทร.ล้านนา เชียงราย ได้นำโดรน (Drone) ที่ใช้ในภาคการเกษตร เข้าร่วมจัดแสดง เพื่อใช้สำรวจพื้นที่ที่เกิดไฟป่า เพื่อเข้าระงับเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา