โลโก้เว็บไซต์ 2019-11-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-11-26

มทร.ล้านนา เชียงราย นำโดรน(Drone) ที่ช่วยแก้ไขปัญหาหมอกควัน แสดงในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เชียงรายไร้หมอกควัน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
อังคาร 26 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมจัดบูธในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เชียงรายไร้หมอกควัน โดยจังหวัดเชียงรายประกาศให้เป็นวาระแห่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562-2563 เพื่อให้จิตอาสาภัยพิบัติทุกคนได้ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอยและเผาป่า เพื่อให้จังหวัดเชียงรายไร้หมอกควัน ซึ่ง มทร.ล้านนา เชียงรา... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญผู้ที่สนใจ...เข้ารับการอบรม Python for Data Science
อังคาร 26 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

   ศูนย์อบรมด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงกาอบรมเชิงปฏิบัติการ Python for Data Science สำหรับผู้ที่สนใจในด้าน Data Science และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เน้นการนำไปปรับใช้ในองค์การและงานวิจัย โดยเป็นการสอนเชิงปฎิบัติการใช้เครื่องมือและการเขียน Python เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Data Science และ Machine Learning  หลังจากอบรมสามารถต่อยอดไปสู่ หลักสูตร Deep Learning, Machine... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา