โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับ ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับ ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 พฤศจิกายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 366 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาที่ได้รับ ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลตามรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. นายพีรเดช     วิมานสาคร     เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ระดับชั้น ปวช.1
  2. นายศักดา       จามรเลิศ        เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ระดับชั้น ปวช.1
  3. นายสุรชัย       สิริวนาชัย       เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ระดับชั้น ปวช.1
  4. นายกวีวัชญ์     อูปเงิน           วิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอน

ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลทุน ห้องพยาบาล อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

โทรศัพท์ 095-6757675 นางสาวจิณณ์ณิชา  อินยะพรม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา