โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำรวจ ณ มหาวิทยาแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำรวจ ณ มหาวิทยาแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 2 พฤศจิกายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1029 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมโยธา เข้าสำรวจมหาวิทยาแม่โจ้​ แพร่เฉลิมพระเกียรติ​ จังหวัดแพร่ เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำรวจ ในระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม  ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562  โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เป็นผู้ดูแลและควบคุม และคอยให้คำปรึกษา สำหรับการฝึกปฏิบัติงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของหลักสูตรวิศวกรรมโยธา​ ซึ่งหลักสูตรวิศวกรรมโยธาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร​ และเป็นการฝึกประสบการณ์จากการทำงานจริง ฝึกการทำงานเป็นทีม สามารถนำไปใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา