โลโก้เว็บไซต์ งานสหกิจศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานสหกิจศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 ตุลาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 383 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          งานสหกิจศึกษา ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 ในระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความรับผิดชอบและพัฒนาทักษะด้านต่างๆให้กับนักศึกษา ก่อนออกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา