โลโก้เว็บไซต์ 2019-10-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-10-29

งานสหกิจศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
อังคาร 29 ตุลาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

          งานสหกิจศึกษา ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 ในระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความรับผิดชอบและพัฒนาทักษะด้านต่างๆให้กับนักศึกษา ก่อนออกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา