โลโก้เว็บไซต์ นศ.สาขาการบัญชี จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง เตรียมตัวอย่างไรให้ได้เป็น ผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA)และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.สาขาการบัญชี จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง เตรียมตัวอย่างไรให้ได้เป็น ผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA)และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 ตุลาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 744 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง เตรียมตัวอย่างไรให้ได้เป็น TA และ CPA : เส้นทางอาชีพเด็กบัญชี สู่การเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA)และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) โดยได้รับเกียรติจากนายจิรศักดิ์   สหสิทธิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้และคำแนะนำ พร้อมตอบข้อสักถาม ของนักศึกษาการบัญชี ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา