โลโก้เว็บไซต์ 2019-10-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-10-03

นศ.สาขาการบัญชี จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง เตรียมตัวอย่างไรให้ได้เป็น ผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA)และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)
พฤหัสบดี 3 ตุลาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

               วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง เตรียมตัวอย่างไรให้ได้เป็น TA และ CPA : เส้นทางอาชีพเด็กบัญชี สู่การเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA)และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) โดยได้รับเกียรติจากนายจิรศักดิ์   สหสิทธิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้และคำแนะนำ พร้อมตอบข้อสักถาม ของนักศึกษาการบัญชี ณ ห้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา