โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นตัวแทนรับมอบหีบและบัตรเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์และข้าราชการประจำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นตัวแทนรับมอบหีบและบัตรเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์และข้าราชการประจำ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 183 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันนี้ (4 ตุลาคม 2562) อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นตัวแทนรับมอบหีบและบัตรเลือกตั้ง จากกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จากคณาจารย์และข้าราชการประจำ ที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 (เลือกตั้งล่วงหน้า) และวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร สามารถตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงและดูรายชื่อผู้สมัครได้ที่อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (จุดสแกนนิ้ว)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา