โลโก้เว็บไซต์ นศ. ทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง เข้าร่วมกิจกรรม ปลุกพลัง สานโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ณ จังหวัดเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ. ทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง เข้าร่วมกิจกรรม ปลุกพลัง สานโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ณ จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 8 กันยายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 38 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               นักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง  พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม ปลุกพลัง สานโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จัดโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุนนวัตกรรมรุ่นที่ 1 รวม 190 ชีวิต จาก 4 วิทยาลัย ในเขตภาคเหนือ ได้มีโอกาสได้ทำความรู้จักกัน สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนทั้งร่วมชั้นและต่างสถาบันไว้เพื่อเกื้อกูลกันจนถึงชีวิตวัยทำงานในอนาคต โดย นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้กล่าวต้อนรับและเน้นย้ำการตระหนักถึงสถานะของตน ทั้งด้านการเรียน ความประพฤติ ความมุ่งเป้าหมายสร้างเกียรติประวัติในการทำงานที่ดี เพื่อส่งผ่านโอกาสไปสู่นักศึกษาทุน ฯ รุ่น 2 และรุ่นต่อ ๆ ไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา