โลโก้เว็บไซต์ นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  ผู้ประการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ผู้ประการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 สิงหาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 77 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา