โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง สร้างผู้สูงอายุสุ่ยูทูปเบอร์ (Baby Boomer to Youtuber) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง สร้างผู้สูงอายุสุ่ยูทูปเบอร์ (Baby Boomer to Youtuber)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 กรกฎาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 218 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง สร้างผู้สูงอายุสุ่ยูทูปเบอร์ (Baby Boomer to Youtuber) ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน จากโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านห้วยส้านดอนจั่น หมู่ 3 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุสร้างช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญ สู่สังคมดิจิทัลได้ และเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สร้างสูงอายุสู่ยูทูปเบอร์ (Baby Boomer to Youtuber) ณ อาคารวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา