โลโก้เว็บไซต์ 2019-07-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-07-26

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมการพบปะประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562
ศุกร์ 26 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

              วันนี้ (26 กรกฎาคม 2562) ดร.ณัฐกานต์  คำใจวุฒิ อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมการพบปะประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว บ้านท่าฮ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  >> อ่านต่อมทร.ล้านนา เชียงราย จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง สร้างผู้สูงอายุสุ่ยูทูปเบอร์ (Baby Boomer to Youtuber)
ศุกร์ 26 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง สร้างผู้สูงอายุสุ่ยูทูปเบอร์ (Baby Boomer to Youtuber) ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน จากโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านห้วยส้านดอนจั่น หมู่ 3 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุสร้างช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญ สู่สังคมดิจิทัลได้ และเพื... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10
ศุกร์ 26 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

               วันนี้ (26 กรกฎาคม 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีอาจารย์ธนากร  สร้อยสุวารรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา