โลโก้เว็บไซต์ งานคลังและพัสดุ มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุม VDO Conference เตรียมพร้อมการปฏิบัติงานระบบ GFMIS ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานคลังและพัสดุ มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุม VDO Conference เตรียมพร้อมการปฏิบัติงานระบบ GFMIS ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 กรกฎาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 89 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันนี้ (22 กรกฎาคม 2562) นางรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยบุคลากรงานคลังและงานการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต (VDO Conference ) กับหน่วยงานคลังทั้ง 6 เขตพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ  ณ ห้อง VDO Conference อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา