โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุม RL Retreat ทบทวนและกำหนดแนวทางการบริหาร มทร.ล้านนา ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุม RL Retreat ทบทวนและกำหนดแนวทางการบริหาร มทร.ล้านนา ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 130 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วานนี้ (20 กรกฎาคม 2562) คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ   ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย คุณรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย เข้าร่วมการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมทบทวนและกำหนดแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RL Retreat) กับคณะผู้บริหรทั้ง 6 เขตพื้นที่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา